Chuyển đến nội dung chính

DHV

# DHV PRODUCER

Chúng tôi hiện tại có văn phòng duy nhất tại Hà Nội nhưng có 5 vệ tinh với chiến lược đặc thù cung cấp dịch vụ:

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ TINH GỌN. (MOL INVEST) -  Nền tảng là đầu tư định lượng MOL.
mol-invest.com - Không gian nghiên cứu và cung cấp giải pháp đầu tư định lượng MOL .

LỢI THẾ
1- CUNG CẤP PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG
2- CUNG CẤP PHƯƠNG PHÁP PHÙ HỢP
3- CUNG CẤP PHƯƠNG PHÁP BỀN VỮNG

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận ý tưởng tư vấn hợp lý.
Hoặc liên hệ trực tiếp với 1 trong 5 vệ tinh của chúng tôi:


(1) vafwing - Chỉ cung cấp kế hoạch đầu tư ít nhất 6 tháng.
(2) vafman - Chỉ cung cấp 1 chiến lược duy nhất: Một chiều VAF Star.
(3) huntanpha - Cung cấp mọi ý tưởng đầu tư đa dạng chỉ cần MOL rate dương.
(4) diilloop - Chỉ cung cấp 1 chiến lược toàn diện: Hai Chiều Double Loop.
(5) vigecko -  Chỉ cung cấp 1 chiến lược cá nhân hoá khách hàng: 3H ( Hiểu được, xây Hiệu Quả, được cung cấp Hệ Sinh Thái )


Click vào đây xem một số sản phẩm của chúng tôi.


MOL Door

Step Idea
Step Plan
Step Produce
Step Action
Step Fix
Step Art Creative

INSIDER Door 


Analyst Investor - Mol
Plan LongTail - Mol
Plan ShortLine - Mol
Plan Mix - Mol
Plan Bommer - Mol
Plan One - Mol
Plan Single - Mol

WAY Door

Invest PlatForm - Mol
Growth Hacker PlatForm  - Mol

Contact: dhv.waityouinvest@gmail.com
Touch Now: DHVnow

Nhận xét